ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

วิสัยทัศน์ : โรงเรียนสามภาษา ตระหนักคุณค่าประเพณี สร้างชีวีด้วยคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี มีมาตรฐานการศึกษา