กิจกรรมภายในโรงเรียน
continue reading
กิจกรรมภายในโรงเรียน
continue reading
กิจกรรมภายในโรงเรียน
continue reading
กิจกรรมภายในโรงเรียน
continue reading
กิจกรรมภายในโรงเรียน
continue reading
กิจกรรมภายในโรงเรียน
continue reading
กิจกรรมภายในโรงเรียน
continue reading
กิจกรรมภายในโรงเรียน
continue reading
กิจกรรมภายในโรงเรียน
continue reading
กิจกรรมภายในโรงเรียน
continue reading

ต้อนรับผู้…

ประกาศรับส…

กิจกรรมวัน…

กิจกรรรมวั…

พิธีถวายพร…

พิธีทบทวนค…

พิธีหล่อเท…

อบรมค่ายคุ…

อบรมค่ายคุ…

พิธีทบทวนค…

ประกาศรับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาไทย และตำแหน่งยามรักษาการณ์ (กลางคืน)

ประกาศรับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาไทย และตำแหน่งยามรักษาการณ์ (กลางคืน)

เริ่มรับสมัคร 3 – 10 ตุลาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม ตามไฟล์แนบ

read more

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2561

คำขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2561 : จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม

โรงเรียนหินกองวิทยาคม ได้จัดวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีการแข่งขันเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ อาทิเช่น การแข่งขันตอบปัญหา การแข่งขันวาดภาพ การแข่งขันเครื่องร่อน และได้มีการมอบรางวัลในวันที่ 17 สิงหาคม 2561

read more

กิจกรรรมวันแม่แห่งชาติ 2561

โรงเรียนหินกองวิทยาคม นำโดยผอ.สมชาติ พงษ์ภมร พร้อมคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อระลึกถึงพระคุณแม่ และถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ ในรัชกาลที่ 9

read more

พิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โรงเรียนหินกองวิทยาคม นำโดยนายสมชาย พงษ์ภมร พร้อมคณะครู นักเรียน ร่วมถวายพระพร

read more

พิธีทบทวนคำปฎิญาณและเดินสวนสนาม ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

จัดพิธีทบทวนคำปฎิญาณและเดินสวนสนาม ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 โดยมี ทบทวนคำปฎิญาณและเดินสวนสนามของกลุ่มลูกเสือเนตรนารี และทำกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ

read more