มอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรให้นักกีฬาที่ไปแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดสระบุรี