รับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ (งบประมาณรายได้สถานศึกษา)
ตำแหน่งที่จะดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง
สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,000 บาท )

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก
ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนหินกองวิทยาคม
ตั้งแต่วันที่ 11 – 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.30-16.30 น.
หรือติดต่อสอบถามที่งานบุคลากร (036-336139)
รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร >>> ดาว์นโหลดที่นี่ <<<