ประกาศโรงเรียนหินกองวิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างการจ้างงาน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบที่ชำรุด 93.14.18.00

ประกาศโรงเรียนหินกองวิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างการจ้างงาน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบที่ชำรุด 93.14.18.00

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

>>>> ประกาศโรงเรียนหินกองวิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างการจ้างงาน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบที่ชำรุด <<<<