Blog

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2561

คำขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2561 : จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม

โรงเรียนหินกองวิทยาคม ได้จัดวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีการแข่งขันเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ อาทิเช่น การแข่งขันตอบปัญหา การแข่งขันวาดภาพ การแข่งขันเครื่องร่อน และได้มีการมอบรางวัลในวันที่ 17 สิงหาคม 2561

Related Posts

You may like these post too

โครงการพลังงานสัญจร โดย ปตท.

กิจกรรมเดินณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก

กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.1 ม.4

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ