Blog

ประกาศรับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาไทย และตำแหน่งยามรักษาการณ์ (กลางคืน)

ประกาศรับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาไทย และตำแหน่งยามรักษาการณ์ (กลางคืน)

เริ่มรับสมัคร 3 – 10 ตุลาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม ตามไฟล์แนบ

Related Posts

You may like these post too

กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ประชุมและเสวนาทางวิชาการ โครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

กิจกรรมทำพานไหว้ครู 2560