Blog

ประกาศรับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาไทย และตำแหน่งยามรักษาการณ์ (กลางคืน)

ประกาศรับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาไทย และตำแหน่งยามรักษาการณ์ (กลางคืน)

เริ่มรับสมัคร 3 – 10 ตุลาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม ตามไฟล์แนบ

Related Posts

You may like these post too

รับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (คณิตศาสตร์)

โครงการเอดส์กับวัยรุ่น เรียนรู้ เข้าใจ และป้องกัน

มอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรให้นักกีฬาที่ไปแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดสระบุรี

เตรียมความพร้อมในการทดสอบ ONET ม.3 ม.6