Blog

ประกาศรับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาไทย และตำแหน่งยามรักษาการณ์ (กลางคืน)

ประกาศรับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาไทย และตำแหน่งยามรักษาการณ์ (กลางคืน)

เริ่มรับสมัคร 3 – 10 ตุลาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม ตามไฟล์แนบ

Related Posts

You may like these post too

รับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

อบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ชั้น ม.4

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

กิจกรรมอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559