ประกาศรับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาไทย และตำแหน่งยามรักษาการณ์ (กลางคืน)

ประกาศรับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาไทย และตำแหน่งยามรักษาการณ์ (กลางคืน)

เริ่มรับสมัคร 3 – 10 ตุลาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม ตามไฟล์แนบ