Blog

ประกาศรับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาไทย และตำแหน่งยามรักษาการณ์ (กลางคืน)

ประกาศรับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาไทย และตำแหน่งยามรักษาการณ์ (กลางคืน)

เริ่มรับสมัคร 3 – 10 ตุลาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม ตามไฟล์แนบ

Related Posts

You may like these post too

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาสถานศึกษา(ภายใน)

ทัศนศึกษาศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล กองทัพเรือ

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ