Blog

สอบนักธรรมชั้นตรี โท เอก ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนหินกองวิทยาคมร่วมกับ สำนักงานกองธรรมสนามหลวง จัดการสอบนักธรรมชั้นตรี โท เอก ให้กับนักเรียนโรงเรียนหินกองวิทยาคมที่สนใจ เพื่อทดสอบความรู้เกี่ยวหลักธรรมในพระพุทธศาสนา

Related Posts

You may like these post too

การประเมินครูผู้ช่วยอย่างเข้ม

วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2560

ต้อนรับผู้อำนวยการเอมอร บูรณศักดิ์

กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2560