Blog

สอบนักธรรมชั้นตรี โท เอก ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนหินกองวิทยาคมร่วมกับ สำนักงานกองธรรมสนามหลวง จัดการสอบนักธรรมชั้นตรี โท เอก ให้กับนักเรียนโรงเรียนหินกองวิทยาคมที่สนใจ เพื่อทดสอบความรู้เกี่ยวหลักธรรมในพระพุทธศาสนา

Related Posts

You may like these post too

ค่ายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ “นาฏศิลป์ไทย”

อบรมเชิงปฏิบัติการ “มิติใหม่ทางการศึกษาเดินหน้าสหวิทยาเขตเบญจมิตร” ณ หอประชุมโรงเรียนหนองแค”สรกิจพิทยา”

รับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาไทย และเอกภาษาอังกฤษ(งบประมาณรายได้สถานศึกษา)

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2