มอบเกียรติบัตร มหกรรมทางวิชาการ เทคโนโลยีและศิลปหัตถกรรมปีการศึกษา 2561 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

ผอ.เอมอร บูรณศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหินกองวิทยาคม มอบเกียรติบัตร มหกรรมทางวิชาการ เทคโนโลยีและศิลปหัตถกรรมปีการศึกษา 2561 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)