Blog

มอบเกียรติบัตร มหกรรมทางวิชาการ เทคโนโลยีและศิลปหัตถกรรมปีการศึกษา 2561 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

ผอ.เอมอร บูรณศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหินกองวิทยาคม มอบเกียรติบัตร มหกรรมทางวิชาการ เทคโนโลยีและศิลปหัตถกรรมปีการศึกษา 2561 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

Related Posts

You may like these post too

กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2561

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

มอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรให้นักกีฬาที่ไปแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดสระบุรี

พิธีถวายพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว