ค่ายรวมพลังเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 4

ครูและนักเรียน โรงเรียนหินกองวิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายรวมพลังเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 4 เพื่อฝึกความเป็นผู้นำ ในสถานศึกษา และเก็บเกี่ยวความรู้ แนวคิดมาพัฒนาสถานศึกษาของตนเอง