Blog

ค่ายรวมพลังเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 4

ครูและนักเรียน โรงเรียนหินกองวิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายรวมพลังเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 4 เพื่อฝึกความเป็นผู้นำ ในสถานศึกษา และเก็บเกี่ยวความรู้ แนวคิดมาพัฒนาสถานศึกษาของตนเอง

Related Posts

You may like these post too

การแข่งขันทักษะวิชาการ

ประชุมผู้ปกครอง

บริษัท แลคตาซอย จำกัด ได้เข้ามาขออนุญาตแจกนมพร้อมดื่มให้กับนักเรียน

พิธีเปิดกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 3