กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายลูกเสือชัยปิติ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 3วัน2คืน ตั้งแต่วันที่ 7 – 9 มกราคม 2562