กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2562

กิจกรรมวันวิสาขบูชา โรงเรียนหินกองวิทยาคมจัดให้คณะครู และนักเรียน เข้าวัด ทำบุญ ฟังเทศน์ และเวียนเทียน ณ วัดพัชรบรรพตวราราม