25620531 พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

โรงเรียนหินกองวิทยาคม จัดพิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โดยมีกิจกรรมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง ลงนามถวายพระพร