25630630 พ่นยาฆ่าเชื้อ

วันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน 2563 โรงเรียนหินกองวิทยาคม ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ร่วมกับ อสม.ตำบลห้วยทราย ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อในบริเวณโรงเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า2019 (COVID19) เตรียมต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่1/2563 นี้