25630703ถวายเทียนพรรษา

วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนหินกองวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมสืบทอดประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนาของไทย เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2563 ซึ่งถือเป็นการให้ทานด้วยแสงสว่าง นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.เอมอร บูรณศักดิ์ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู และตัวแทนนักเรียน ร่วมกิจกรรมเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ วัดพัชรบรรพตวราราม