25630713 กิจกรรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนหินกองวิทยาคม เข้าร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จัดโดยตำรวจสันติบาลจังหวัดสระบุรี บังคับการตำรวจสันติบาล 1