25630728 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

วันอังคาร ที่ 28 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนหินกองวิทยาคม นำโดย ผู้อำนวยการ ดร.เอมอร บูรณศักดิ์ ร่วมด้วยคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ณ หอประชุมที่ว่าอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี