เปิดโลกวิชาการ Open House

ในวันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2558 โรงเรียนหินกองวิทยาคมได้จัดกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ Open House โดยมีการจัดตลาดนัดอาชีพของนักเรียน การจัดซุ้มกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ การประกวดแข่งขัน และกิจกรรมบนเวที โดยเปิดให้นักเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย   (ดูรูปภาพทั้งหมดในคลังรูปภาพ)

DSC09801 DSC09763

DSC09783DSC09989