Blog

ผอ.เขต ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

ในวันอังคาร ที่ 18 สิงหาคม 2558 ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมและพบปะกับผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนหินกองวิทยาคม   (ดูรูปภาพทั้งหมดในคลังรูปภาพ)

IMG_8000IMG_8003

11845124_878951995486793_2133305006278027709_o11915122_878953528819973_4195500829180089420_o

Related Posts

You may like these post too

รับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (คณิตศาสตร์)

กิจกรรมวันครู โรงเรียนหินกองวิทยาคม

การประเมินครูผู้ช่วย

รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 มาตรวจเยี่ยม โรงเรียนหินกองวิทยาคม ในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559