การแข่งขันทักษะวิชาการ

การแข่งขันทักษะวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขต จังหวัดสระบุรี เขต2 ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนหินกองวิทยาคมได้รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง จำนวน 2 รายการ คือ…

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.ต้น
1. เด็กหญิงกิตติยา บุตรแก้ว
2. เด็กหญิงจุฑามาศ พรหมบุญ
3. เด็กหญิงชนันธิดา เอี่ยมศิริ
4. เด็กหญิงสุวิมล ภูธร
5. เด็กหญิงอัญชลี มาตรบันดิษฐ์
6. เด็กหญิงอัญชเกศ ศรีจุ้ยซ้าย
7. เด็กหญิงอารียา สุขบาล
ครูผู้ฝึกสอน: ครูชลิตตา เถกิงศรี

การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.ต้น
1. เด็กหญิงญาดา จันดากุล
2. เด็กหญิงน้ำค้าง คงชุ่ม
3. เด็กหญิงอรพินธ์ ชำนาญพจน์
ครูผู้ฝึกสอน: ครูกานดา พูลสวัสดิ์ และครูมานิตย์ บำรุงธรรม

โดยได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับภาค ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออกที่จังหวัดอ่างทองต่อไป

20151112_151643 1448981334833