Author Page

ผู้เขียน: admin

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ทาสีอาคารเก่า อาคาร216ค) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ทาสีอาคารเก่า อาคาร216ค) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

read more

กิจกรรมวันชาติ

โรงเรียนหินกองวิทยาคมจัดกิจกรรมวันชาติ โดยเข้าแถวเคารพธงชาติโดยพร้อมเพรียงกัน ในเวลา 08.00 น. และจัดกิจกรรมให้นักเรียนชมสารคดีพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการบริหารแก้ปัญหาดิน ของ ในหลวง รัชกาลที่ 9 เพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณต่อพระองค์ท่านที่มีของพสกนิกรชาวไทยทุกคน

read more

สอบนักธรรมชั้นตรี โท เอก ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนหินกองวิทยาคมร่วมกับ สำนักงานกองธรรมสนามหลวง จัดการสอบนักธรรมชั้นตรี โท เอก ให้กับนักเรียนโรงเรียนหินกองวิทยาคมที่สนใจ เพื่อทดสอบความรู้เกี่ยวหลักธรรมในพระพุทธศาสนา

read more
ลิขสิทธิ์ โดย งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนหินกองวิทยาคม Theme by HighThemes.