หมวดหมู่: กิจกรรมภายในโรงเรียน

กิจกรรมวันชาติ

โรงเรียนหินกองวิทยาคมจัดกิจกรรมวันชาติ โดยเข้าแถวเคารพธงชาติโดยพร้อมเพรียงกัน ในเวลา 08.00 น. และจัดกิจกรรมให้นักเรียนชมสารคดีพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการบริหารแก้ปัญหาดิน ของ ในหลวง รัชกาลที่ 9 เพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณต่อพระองค์ท่านที่มีของพสกนิกรชาวไทยทุกคน

read more

สอบนักธรรมชั้นตรี โท เอก ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนหินกองวิทยาคมร่วมกับ สำนักงานกองธรรมสนามหลวง จัดการสอบนักธรรมชั้นตรี โท เอก ให้กับนักเรียนโรงเรียนหินกองวิทยาคมที่สนใจ เพื่อทดสอบความรู้เกี่ยวหลักธรรมในพระพุทธศาสนา

read more

ค่ายรวมพลังเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 4

ครูและนักเรียน โรงเรียนหินกองวิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายรวมพลังเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 4 เพื่อฝึกความเป็นผู้นำ ในสถานศึกษา และเก็บเกี่ยวความรู้ แนวคิดมาพัฒนาสถานศึกษาของตนเอง

read more
ลิขสิทธิ์ โดย งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนหินกองวิทยาคม Theme by HighThemes.