Category: กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

25620712 กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนหินกองวิทยาคม จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา โดยในปีนี้ ทางโรงเรียนได้ถวายเทียนจำนำพรรษา จำนวน 5 วัด ได้แก่ วัดพัชรบรรพตวราราม วัดห้วยทราย วัดบ้านยาง วัดสนมไทย(เขาพนมยงค์) และวัดเขาน้อย

25620701 วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย

โรงเรียนหินกองวิทยาคม จัดกิจกรรมทบทวนคำปฎิญาณตนและเดินสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมวันดินโลก

ซ่อมฝายชะลอน้ำ
ปลูกหญ้าแฝก

กิจกรรมวันชาติ

โรงเรียนหินกองวิทยาคมจัดกิจกรรมวันชาติ โดยเข้าแถวเคารพธงชาติโดยพร้อมเพรียงกัน ในเวลา 08.00 น. และจัดกิจกรรมให้นักเรียนชมสารคดีพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการบริหารแก้ปัญหาดิน ของ ในหลวง รัชกาลที่ 9 เพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณต่อพระองค์ท่านที่มีของพสกนิกรชาวไทยทุกคน

วันวชิราวุธ

ผอ.เอมอร บูรณศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหินกองวิทยาคม พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะผู้กำกับ ลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมพิธีถวายราชสดุดี ต่อองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อรำลึกถึงพระองค์ท่านที่ได้ก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย