คลังเก็บหมวดหมู่: กิจการนักเรียน

25620712 กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)

วันที่ 12 กรกฏาคม 2562 ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนหินกองวิทยาคม จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียน รักและหวงแหนธรรมชาติ โดยมีการปลูกต้นไม้ในบริเวณวัดพัชรบรรพตวราราม

25620626 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก/วันสุนทรภู่

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนหินกองวิทยาคม จัดกิจกรรม เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลกในช่วงเช้า และช่วงบ่ายกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การแสดงละครวรรณคดี ประกวดคัดลายมือ ประกวดแต่งกลอน ประกวดตัวละครในวรรณคดี การแสดงเต้นโคเวอร์ และการแสดงมินิคอนเสิร์ตโดยนักเรียนชมรมดนตรีสากล

25620613 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 12-13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนจัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้มีความรู้ความสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมทำพานไหว้ครู

กิจกรรมวันชาติ

โรงเรียนหินกองวิทยาคมจัดกิจกรรมวันชาติ โดยเข้าแถวเคารพธงชาติโดยพร้อมเพรียงกัน ในเวลา 08.00 น. และจัดกิจกรรมให้นักเรียนชมสารคดีพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการบริหารแก้ปัญหาดิน ของ ในหลวง รัชกาลที่ 9 เพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณต่อพระองค์ท่านที่มีของพสกนิกรชาวไทยทุกคน