Category: กิจกรรมภายในโรงเรียน

ยินดีต้อนรับ ผอ.สมชาย

ในวันพุธ ที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนหินกองวิทยาคมได้จัดงานต้อนรับ ท่าน ผอ. สมชาย พงษ์ภมร ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนที่ 16 ของโรงเรียนหินกองวิทยาคม  

แสดงมุทิตาจิตแก่คุณครูที่เกษียณอายุราชการ

เนื่องด้วยในปี 2558 นี้ คุณครูวัชราภรณ์ เกตุเพ็ชร, คุณครูเสน่ห์ ชาวขมิ้น และคุณครูกรรณิกา จุมจา จะเกษียณอายุราชการ ทางโรงเรียนหินกองวิทยาคมจึงได้จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตให้แก่คุณครูทั้ง 3 ท่าน ในช่วงเช้าของวันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนหินกองวิทยาคม

เปิดโลกวิชาการ Open House

ในวันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2558 โรงเรียนหินกองวิทยาคมได้จัดกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ Open House โดยมีการจัดตลาดนัดอาชีพของนักเรียน การจัดซุ้มกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ การประกวดแข่งขัน และกิจกรรมบนเวที โดยเปิดให้นักเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

การแข่งขันกีฬาสี

การแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนหินกองวิทยาคม ได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2558 โดยมีการแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 คณะสี คือ สีแดง สีเขียว สีฟ้า และสีเหลือง เพื่อเข้าร่วมชิงชัยแข่งขันกันในกีฬาชนิดต่างๆ

วันวิทยาศาสตร์

รัฐบาลไทยได้กำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งเมื่อปี พ.ศ. 2411 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ที่ตำบลหว้ากอ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามที่พระองค์ได้คำนวณเวลาเกิดไว้ และในปี 2558 นี้โรงเรียนหินกองวิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และนิทรรศการให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แก่นักเรียน

ผอ.เขต ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

ในวันอังคาร ที่ 18 สิงหาคม 2558 ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมและพบปะกับผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนหินกองวิทยาคม

Load more