Tag: วันสถาปนาลูกเสือไทย

25620701 วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย

โรงเรียนหินกองวิทยาคม จัดกิจกรรมทบทวนคำปฎิญาณตนและเดินสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย วันที่ 1 กรกฎาคม 2562