กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
continue reading
กิจการนักเรียน
continue reading
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , กิจการนักเรียน
continue reading
กิจการนักเรียน
continue reading
กิจกรรมภายในโรงเรียน
continue reading
กิจกรรมภายในโรงเรียน
continue reading
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , ลูกเสือเนตรนารี
continue reading
กิจกรรมภายในโรงเรียน
continue reading
กิจกรรมภายในโรงเรียน
continue reading
วิชาการ , แนะแนว
continue reading

กิจกรรมวันดินโลก

กิจกรรมวัน…

กิจกรรมวันชาติ

ประชุมผู้ป…

สอบนักธรรม…

ค่ายรวมพลั…

วันวชิราวุธ

มอบเกียรติ…

กิจกรรมวัน…

Open House DPU

ค่ายรวมพลังเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 4

ครูและนักเรียน โรงเรียนหินกองวิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายรวมพลังเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 4 เพื่อฝึกความเป็นผู้นำ ในสถานศึกษา และเก็บเกี่ยวความรู้ แนวคิดมาพัฒนาสถานศึกษาของตนเอง

read more

วันวชิราวุธ

ผอ.เอมอร บูรณศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหินกองวิทยาคม พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะผู้กำกับ ลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมพิธีถวายราชสดุดี ต่อองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อรำลึกถึงพระองค์ท่านที่ได้ก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย

read more

มอบเกียรติบัตร มหกรรมทางวิชาการ เทคโนโลยีและศิลปหัตถกรรมปีการศึกษา 2561 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

ผอ.เอมอร บูรณศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหินกองวิทยาคม มอบเกียรติบัตร มหกรรมทางวิชาการ เทคโนโลยีและศิลปหัตถกรรมปีการศึกษา 2561 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

read more

Open House DPU

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมงาน Open House DPU เพื่อศึกษา แนวทางการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

read more