กิจกรรมภายในโรงเรียน
continue reading
กิจกรรมภายในโรงเรียน , วิชาการ , แนะแนว
continue reading
กิจกรรมภายในโรงเรียน
continue reading
กิจกรรมภายในโรงเรียน , วิชาการ
continue reading
กิจกรรมภายในโรงเรียน
continue reading
กิจกรรมภายในโรงเรียน
continue reading
กิจกรรมภายในโรงเรียน
continue reading
กิจกรรมภายในโรงเรียน
continue reading
กิจกรรมภายในโรงเรียน
continue reading
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
continue reading

กิจกรรมวัน…

ปฐมนิเทศ ป…

ปัจฉิมนิเท…

Open House…

อบรมเยาวชน…

งานทอดผ้าป…

โครงการยกร…

กิจกรรมเข้…

กิจกรรมวัน…

กิจกรรมวันดินโลก

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้่อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (ONET) ม.3 ปีการศึกษา 2561

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้่อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (ONET) ม.3 ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2562 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2562

read more

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายลูกเสือชัยปิติ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 3วัน2คืน ตั้งแต่วันที่ 7 – 9 มกราคม 2562
read more

กิจกรรมวันคริสมาสต์และวันปีใหม่

โรงเรียนหินกองวิทยาคม จัดกิจกรรมวันคริสมาสต์และวันปีใหม่ 2562 ให้นักเรียนร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความสามารถ อาทิ การประกวดการจัดต้นคริศมาสต์ การแสดงละครภาษาอังกฤษ การเต้นโควเวอร์ การแข่งอีสปอร์ต และจับฉลากของขวัญ เป็นต้น
read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ทาสีอาคารเก่า อาคาร216ค) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ทาสีอาคารเก่า อาคาร216ค) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

read more