กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
continue reading
กิจการนักเรียน
continue reading
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , กิจการนักเรียน
continue reading
กิจการนักเรียน
continue reading
กิจกรรมภายในโรงเรียน
continue reading
กิจกรรมภายในโรงเรียน
continue reading
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , ลูกเสือเนตรนารี
continue reading
กิจกรรมภายในโรงเรียน
continue reading
กิจกรรมภายในโรงเรียน
continue reading
วิชาการ , แนะแนว
continue reading

กิจกรรมวันดินโลก

กิจกรรมวัน…

กิจกรรมวันชาติ

ประชุมผู้ป…

สอบนักธรรม…

ค่ายรวมพลั…

วันวชิราวุธ

มอบเกียรติ…

กิจกรรมวัน…

Open House DPU

ผอ.เขต ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

ในวันอังคาร ที่ 18 สิงหาคม 2558 ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมและพบปะกับผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนหินกองวิทยาคม

read more