กิจกรรมภายในโรงเรียน
continue reading
กิจกรรมภายในโรงเรียน , วิชาการ , แนะแนว
continue reading
กิจกรรมภายในโรงเรียน
continue reading
กิจกรรมภายในโรงเรียน , วิชาการ
continue reading
กิจกรรมภายในโรงเรียน
continue reading
กิจกรรมภายในโรงเรียน
continue reading
กิจกรรมภายในโรงเรียน
continue reading
กิจกรรมภายในโรงเรียน
continue reading
กิจกรรมภายในโรงเรียน
continue reading
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
continue reading

กิจกรรมวัน…

ปฐมนิเทศ ป…

ปัจฉิมนิเท…

Open House…

อบรมเยาวชน…

งานทอดผ้าป…

โครงการยกร…

กิจกรรมเข้…

กิจกรรมวัน…

กิจกรรมวันดินโลก

เปิดโลกวิชาการ Open House

ในวันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2558 โรงเรียนหินกองวิทยาคมได้จัดกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ Open House โดยมีการจัดตลาดนัดอาชีพของนักเรียน การจัดซุ้มกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ การประกวดแข่งขัน และกิจกรรมบนเวที โดยเปิดให้นักเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

read more

การแข่งขันกีฬาสี

การแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนหินกองวิทยาคม ได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2558 โดยมีการแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 คณะสี คือ สีแดง สีเขียว สีฟ้า และสีเหลือง เพื่อเข้าร่วมชิงชัยแข่งขันกันในกีฬาชนิดต่างๆ

read more

วันวิทยาศาสตร์

รัฐบาลไทยได้กำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งเมื่อปี พ.ศ. 2411 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ที่ตำบลหว้ากอ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามที่พระองค์ได้คำนวณเวลาเกิดไว้ และในปี 2558 นี้โรงเรียนหินกองวิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และนิทรรศการให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แก่นักเรียน

read more

ผอ.เขต ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

ในวันอังคาร ที่ 18 สิงหาคม 2558 ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมและพบปะกับผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนหินกองวิทยาคม

read more