รับมอบทุนการศึกษา ในโครงการ ทุนเรียนดี COTTO เพื่อเยาวชนในชุมชน ประจำปี 2558

ประชุมและเสวนาทางวิชาการ โครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

กิจกรรมวันครู อำเภอหนองแค ณ หอประชุม โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา”

กิจกรรมวันครู โรงเรียนหินกองวิทยาคม

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558-2559

Load more

เรียนเด่น เล่นดี มีวินัย – อัตตานัง ทมยันติ สัพพตา

เรียนเด่น เล่นดี มีวินัย – อัตตานัง ทมยันติ สัพพตา