ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ทาสีอาคารเก่า อาคาร216ค) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ทาสีอาคารเก่า อาคาร216ค) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กิจกรรมวันดินโลก

ซ่อมฝายชะลอน้ำ
ปลูกหญ้าแฝก

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมวันชาติ

โรงเรียนหินกองวิทยาคมจัดกิจกรรมวันชาติ โดยเข้าแถวเคารพธงชาติโดยพร้อมเพรียงกัน ในเวลา 08.00 น. และจัดกิจกรรมให้นักเรียนชมสารคดีพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการบริหารแก้ปัญหาดิน ของ ในหลวง รัชกาลที่ 9 เพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณต่อพระองค์ท่านที่มีของพสกนิกรชาวไทยทุกคน

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2561

สอบนักธรรมชั้นตรี โท เอก ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนหินกองวิทยาคมร่วมกับ สำนักงานกองธรรมสนามหลวง จัดการสอบนักธรรมชั้นตรี โท เอก ให้กับนักเรียนโรงเรียนหินกองวิทยาคมที่สนใจ เพื่อทดสอบความรู้เกี่ยวหลักธรรมในพระพุทธศาสนา

Load more

เรียนเด่น เล่นดี มีวินัย – อัตตานัง ทมยันติ สัพพตา

เรียนเด่น เล่นดี มีวินัย – อัตตานัง ทมยันติ สัพพตา