เปิดโลกวิชาการ Open House

ในวันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2558 โรงเรียนหินกองวิทยาคมได้จัดกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ Open House โดยมีการจัดตลาดนัดอาชีพของนักเรียน การจัดซุ้มกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ การประกวดแข่งขัน และกิจกรรมบนเวที โดยเปิดให้นักเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

การแข่งขันกีฬาสี

การแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนหินกองวิทยาคม ได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2558 โดยมีการแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 คณะสี คือ สีแดง สีเขียว สีฟ้า และสีเหลือง เพื่อเข้าร่วมชิงชัยแข่งขันกันในกีฬาชนิดต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม...

วันวิทยาศาสตร์

รัฐบาลไทยได้กำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งเมื่อปี พ.ศ. 2411 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ที่ตำบลหว้ากอ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามที่พระองค์ได้คำนวณเวลาเกิดไว้ และในปี 2558 นี้โรงเรียนหินกองวิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และนิทรรศการให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แก่นักเรียน

อ่านเพิ่มเติม...