ค่ายรวมพลังเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 4

ครูและนักเรียน โรงเรียนหินกองวิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายรวมพลังเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 4 เพื่อฝึกความเป็นผู้นำ ในสถานศึกษา และเก็บเกี่ยวความรู้ แนวคิดมาพัฒนาสถานศึกษาของตนเอง

วันวชิราวุธ

ผอ.เอมอร บูรณศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหินกองวิทยาคม พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะผู้กำกับ ลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมพิธีถวายราชสดุดี ต่อองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อรำลึกถึงพระองค์ท่านที่ได้ก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย

มอบเกียรติบัตร มหกรรมทางวิชาการ เทคโนโลยีและศิลปหัตถกรรมปีการศึกษา 2561 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

ผอ.เอมอร บูรณศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหินกองวิทยาคม มอบเกียรติบัตร มหกรรมทางวิชาการ เทคโนโลยีและศิลปหัตถกรรมปีการศึกษา 2561 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

กิจกรรมวันลอยกระทง

ผอ.เอมอร บูรณศักดิ์ พร้อม คณะครู และนักเรียนร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง จัดโดย เทศบาลหินกอง

Open House DPU

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมงาน Open House DPU เพื่อศึกษา แนวทางการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

ต้อนรับคณาจารย์ คณะผู้บริหาร สถาบันพระปกเกล้าฯ

Load more

เรียนเด่น เล่นดี มีวินัย – อัตตานัง ทมยันติ สัพพตา

เรียนเด่น เล่นดี มีวินัย – อัตตานัง ทมยันติ สัพพตา